Struktura MBh

From en-MahabharataWiki
Jump to navigationJump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Tabela struktury MBh

przygotowana na podstawie tytułów sekcji z: Jacobi 2013, dostosowanych do wydania krytycznego (informacje z kolofonów). Liczby strof z wydania krytyczne według Brockington 1998: 60-61[1].

Rozdziały

(adhyāya)

Sekcje (upaparvan) / Epizody (upākhyāna) Liczba strof

Streszczenie

I Księga początku (Ādi)

1 Spis treści (Anukramaṇī) Strofy: 7196 (12 759)*

Proza: 156

 • Ofiara w lesie Najmisza
 • Ofiara wężowa Dźanamedźaji
 • Genealogia rodu Bharatów
 • Narodziny i wczesne lata życia książąt do spalenia lasu Khandawa
2 Streszczenie (Parvasaṃgraha)
3 Pauszja (Pauṣya)
4-12 Pauloma (Pauloma)
13-53 Astika (Āstīka)
54-61 Zstąpienie pierwszych dynastii (Ādivaṃśāvataraṇa)
62-127 Narodziny (Sambhava)
128-138 Dom z szelaku (Jatugṛha)
139-142 Zabicie Hidimby (Hidimbavadha)
143-152 Zabicie Baki (Bakavadha)
153-173 Ćitraratha (Caitraratha)
174-189 Ceremonia wyboru męża (Draupadīsvayamvara)
190-191 Ślub Draupadi (Vaivāhika)
192-198 Przybycie Widury (Vidurāgamana)
199-204 Zdobycie królestwa (Rājyalābha)
205-210 Ardźuna udaje się do lasu (Arjunavanavāsa)
211-213 Porwanie Subhadry (Subhadrāharaṇa)
214 Prezent ślubny (Haraṇahārika)

215-225

Spalenie lasu Khandawa (Khāṇḍavadāha)

II Księga sali zgromadzeń (Sabhā)

1-4 Wzniesienie sali zgromadzeń (Sabhākriyā) Strofy: 2390 (5113)
 • Wzniesienie domu zgromadzeń (sabhā) w Indraprastsze
 • Koronacja Judhiszthiry
 • Gra w kości
 • Obnażenie Draupadi (rozdział 61)
 • Wygnanie Pandawów
5-11 Stróże kierunków (Lokapālasabhākhyana)
12-15 Przygotowania do koronacji (Rajasūyārambha)
16-22 Zabicie Dźarasandhy (Jarasaṃdhavadha)
23-29 Podboje (Digvijaya)
30-32 Koronacja (Rajasūya)
33-36 Ofiarowanie arghy (Arghābhiharaṇa)
37-42 Zabicie Śiśupali (Śiśupālavadha)
43-65 Gra w kości (Dyūta)

66-72

Wtórna gra w kości (Anudyūta)

III Księga leśna (Araṇya)

1-11 Las (Araṇyaka) Strofy: 10141 (13 101)

Proza: 84

 • Dwanaście lat wygnania
 • Podróże Ardźuny
 • Porwanie Draupadi
 • Spotkania z wieszczami i ich opowieści
12 Zabicie Kirmiry (Kirmīravadha)
13-23 Zabicie Saubhy (Saubhavadha)
24-36 Las Dwaita (Dvaitavanapraveśa)
37 Las Kamjaka (Kāmyakavana)
38-42 Spotkanie z Kiratą (Kairāta)
43-45 Wizyta w świecie Indry (Indralokagamana)
46-48 Lament Dhrytarasztry (Dhṛtarāṣṭravilāpa)
49-78 Opowieść o Nali (Nalopākhyāna)
80-165 Pielgrzymka (Tīrthayātrā)
110-113 Ryśjaśrynga (Ṛśyaśṛṅgopākyāna)
132-134 Asztawakra (Aṣṭāvakrīya)
135-139 Jawakrita (Yavakrītopākhyāna)
154 Zabicie Dźatasury (Jaṭāsuravadha)
155-165 Gandhamadana (Gandhamādanapraveśa)
166-173 Niwatakawaćowie (Nivātakavaca)
174-178 Boa (Ajagara)
179-221 Spotkanie z Markandeją (Mārkaṇḍeyasamāsyā)
185 Opowieść o Rybie (Matsyopākyāna)
198-206 Śluby mężowskie (Pitavratopākhyāna)
222-224 Draupadi i Satjabhama (Draupadīsatyabhāmāsaṃvāda)
225-243 Wyprawa do siedziby pasterskiej (Ghoṣayātrā)
244 Gazela ze snu (Mṛgasvapnabhaya)
245-247 Naczynie z ryżem (Vrīhīdrauṇika)
248-257 Porwanie Draupadi (Draupadīpramātha)
258-275 Opowieść o Ramie (Rāmopākhyāna)
277-283 Opowieść o Sawitri (Sāvitryupākyāna)
284-294 Kradzież kolczyków (Kuṇḍalaharaṇa)

295-299

Drewienka ofiarne (Āraṇeya)

IV Księga Wiraty (Virāṭa)

1-12 Przybycie Pandawów (Pāṇḍavapraveśa) Strofy: 1834 (5019)
 • Rok na dworze Wiraty
 • Zabicie Kićaki
 • Porwanie krów i walka z Kaurawami
13-23 Zabicie Kićaki (Kīcakavadha)
24-62 Kradzież krów (Gograhaṇa)
67 Ślub (Vaivāhika)

V Księga starań (Udyoga)

1-21 Gromadzenie armii (Senodyoga) Strofy: 6063 (7198)
 • Przygotowania do wojny
 • Starania Kryszny o pokój
 • Podział stronnictw
22-32 Podróż Sańdźaji (Sañjayāyāna)
33-41 Pouczenia Widury (Prajāgara/Viduranīti)
42-45 Sanatsudźata (Sanatsujāta)
46-69 Przygotowanie do podróży (Yānasaṁdhi)
70-137 Posłowanie Pana (Bhagavadyāna)
94-103 Matali (Mātalivarānveṣaṇa)
104-121 Czyny Galawy (Gālavacarita)
107-109 Opis stron świata (Digvarṇana)
131-134 Pouczenia syna Widury (Vidurāputrānuśāsana)
138-141 Narodziny Karny (Karṇotpattivāda)
142-144 Spotkanie z Kunti (Kuntīsamāgama)
145-156 Pozyskiwanie wojsk (Abhiniryāṇayātrā)
157-160 Uluka posłańcem (Ulūkadūtāgamana)
161 Przybycie armii (Senāniryāṇa)
162-169 Kategorie rydwanników (Rathātirathasaṁkhyā)
170-197 Historia Amby (Ambhopākhyāna)

VI Księga Bhiszmy (Bhīṣma)

1-13 Struktura świata (Jambūkhaṇḍanirmāṇa/Bhūmī) Strofy: 5406 (6468)
 • Zebranie się armii
 • Bhagawadgita (rozdziały 23-40)
 • Początek bitwy
 • Pokonanie Bhiszmy
6-13 Opis Ziem (Bhuvanakośa)
14-42 Pieśń Pana (Bhagavatgītā)
23-40 Pieśń Pana (Bhagavatgītā)
43-117 Pokonanie Bhiszmy (Bhīṣmavadha)
61-64 Pochwała Wasudewy (Vāsudeva-stuti)

VII Księga Drony (Droṇa)

1-15 Namaszczenie Drony (Droṇābhiṣeka) Strofy: 8112 (11 025)
 • Najdłuższa księga batalistyczna
 • 5 dni generalstwa Drony
 • Zabicie: Abhimanju, Dźajadrathy,  Ghatotkaći i Drony
16-31 Wespół przysięgający (Saṃśaptakavadha)
32-51 Zabicie Abhimanju (Abhimānyuvadha)
52-60 Śmierć Dźajadrathy – noc (Jayadrathavadha)
61-121 Śmierć Dźajadrathy – dzień (Jayadrathavadha)
122-154 Śmierć Ghatotkaćy (Ghaṭotkacavadha)
155-165 Śmierć Drony (Droṇavadha)
166-173 Pocisk Narajany (Nārāyaṇāstramokṣa)

VIII Księga Karny (Karṇa)

1-69 Karna (Karṇa) Strofy: 3871 (6552)
 • Generalstwo Karny
24 Tripura (Tripuropākhyāna)

IX Księga Śalji (Śalya)

1-28 Wstąpienie do jeziora (Hradapraveśa) Strofy: 3293 (3986)
 • Ostatni dzień bitwy
 • Generalstwo Śalji
 • Pielgrzymka Ramy wzdłuż Saraswati
 • Pojedynek Bhimy i Durjodhany
29-53 Pielgrzymka Ramy (Rāmatīrthayātrā)

54-64

Walka maczugami (Gadāyudha)

X Księga uśpionych (Sauptika)

1-9

Atak na śpiących (Sauptika) Strofy: 772 (898)
 • Aśwatthaman, Krypa i Krytawarman atakują śpiący obóz Pandawów
 • Spotkanie z Dhrytarasztrą
 • Koronacja Judhiszthiry
10-18 Broń z łodygi trzcinowej (Aiṣīkā)

XI Księga kobiet (Strī)

1-8 Zniweczenie smutku (Viśoka) Strofy: 730 (869)
 • Rozpacz Gandhari i kobiet
 • Ofiary dla zmarłych
9-25 Lamentacja kobiet (Strīvilāpa)
26 Obrzędy pogrzebowe (Śrāddha)

27

Ofiara z wody (Jalapradānika)

XII Księga wyciszenia (Śānti)

1-128 Obowiązki króla (Rajādharman) – 4512 strof Strofy: 12890 (16 565)

Proza: 57

 • Pouczenia Bhiszmy o polityce, cnocie i wyzwoleniu (nīti, dharma, mokṣa)
 • Nārāyaṇīya (rozdziały 321-339)
129-167 Obowiązki w kryzysie (Āpaddharma) – 1560 strof
168-353 Wyzwolenie (Mokṣadharma) – 6737 strof, 57 prozą
189-193 Recytacja modlitw (Jāpakopākhyāna)
203-210 Jaźń Wryszniego (Vārṣṇeyādhyātma)
211-212 Nauki Pańćaśikhy (Pañcaśikhavākya)
224-247 Pytania Śuki (Śukānupraśna)
248-250 Geneza śmierci (Mṛtyūtpatti)
253-257 Tuladhara i Dźadźali (Tulādhārajājalisaṃvāda)
260-262 Kapila i krowa (Kapilagosaṃvāda)
272-273 Zabicie Wrytry (Vṛtravadha)
321-339 Pochwała Narajany (Nārāyaṇīya)
340-353 Zbieractwo (Uñchavṛttyupākhyāna)

XIII Księga pouczenia (Anuśāsana)

1-152 Darowizna (Dānadharma) Strofy: 6536 (13 074)
 • Dalsze pouczenia Bhiszmy: prawo, obyczaje, kwestie rodzinne, sankhja
 • Śmierć Bhiszmy
14-16 Chmuronios (Meghavāhana)
17 Tysiąc imion Śiwy (Śivasahasranāma)
19-22 Asztawakra i Dik (Aṣṭāvakradiksaṃvāda)
52-56 Ćjawana i Kuśika (Cyavanakuśikasaṃvāda)
61-68 Pochwała darowizny (Dānapraśaṃsā)
87-92 Ryty zaduszne (Śrāddhakalpa)
95-96 Śluby (Śapatha)
153-154 Wstąpienie Bhiszmy do nieba (Svargārohaṇa)

XIV Księga ofiary z konia (Aśva-medhika)

1-15 Ofiara z konia (Aśvamedhika) Strofy: 2862 (4852)
 • Podboje Ardźuny
 • Judhiszthira składa ofiarę z konia
 • Anugītā: Ardźuna prosi Krysznę o powtórzenie nauk
16-96 Kontynuacja pieśni Pana (Anugītā)
16-51 Kontynuacja pieśni Pana (Anugītā)

XV Księga pustelnicza (Āśramavāsika)

1-35 Zamieszkanie w pustelni (Āśramavāsa) Strofy: 1062 (1179)
 • Odejście do lasu i śmierć Dhrytarasztry, Gandhari i Kunti
36-44 Spotkanie z synem (Putradarśana)

45-47

Przybycie Narady (Nāradāgamana)

XVI Księga maczugi (Mausala)

1-9

Maczuga (Mausala) Strofy: 237 (349)
 • Wyniszczenie dynastii Jadawów

XVII Księga odejścia (Mahāprasthānika)

1-3

Odejście Pandawów (Mahāprasthānika) Strofy: 106 (125)
 • Pandawowie opuszczają królestwo

XVIII Księga wstąpienia do niebios (Svargārohaṇa)

1-5

Wstąpienie do nieba (Svargārohaṇa) Strofy: 194 (324)
 • Śmierć Pandawowie
 • Mamaszczenie Parikszita
 • Ofiara Dźanamedźaji
SUMA Rozdziały: 1995 (średnio 37 strof)

Strofy: 73650 (11 2370)

Proza: 297

 • W nawiasach podana jest uśredniona liczba strof w danej księdze wraz ze strofami usuniętymi z wydania krytycznego. Uśrednienia dokonano przez podzielenie przez dwa liczby wersów (każdy składający się z dwóch ćwiartek).
 • Z wcięciem umieszczone są podsekcje, najczęściej sygnalizowane w kolofonach wydania krytycznego i umieszczone na liście Brockingtona 1998 (numery ich rozdziałów umieszczone są wraz z tytułami).

Przypisy

 1. Brockington, J. L. 1998. The Sanskrit Epics. BRILL.